FAQ

Wat is Verdello®?

Verdello® is een 100% biobased verf, de eerste in ons gamma Robingreen®. Het is een extramatte verf voor binnenmuren. Verdello® wordt gemaakt op basis van tallolie en is van plantaardige oorsprong. De verf is volkomen natuurlijk.

Wat is biobased verf?

De bestaande klassieke acrylverven en glycerolverven bevatten harsen uit de petrochemie. Vanwege nieuwe ontwikkelingen op de grondstoffenmarkten in de jaren 2010, met een tekort aan bepaalde grondstoffen op basis van aardolie en aanhoudende prijsstijgingen van aardolie, ging het onderzoek zich richten op de plantaardige chemie om verven tot stand te brengen die hernieuwbare stoffen bevatten, zoals biobased alkydharsen of gepolymeriseerde plantaardige oliën (lijnzaad, tall, zonnebloem enz.) Een verf wordt als biobased beschouwd wanneer ze minstens 95% organische stoffen van plantaardige oorsprong bevat.

En bij Verdello®?

Verdello® is een 100% biobased verf die bovendien dezelfde technisch-fysieke eigenschappen biedt als klassieke verven van het acryltype. De prestaties zijn kenmerkend voor een hoogkwalitatieve muurverf: ze laat zich gemakkelijk aanbrengen en zorgt voor een regelmatige droging, met een mooi wit resultaat. Verdello® is onderhoudsvriendelijk en laat zich vlot wassen en afwassen. Deze nieuwe verf wordt gemaakt op basis van hoofdzakelijk plantaardige, hernieuwbare en niet-toxische stoffen en voldoet aan de geldende regelgeving, zoals REACH. Ze is VOS-vrij (0g/l), APEO-vrij en bevat geen cosolventen. Deze verf is dus bijzonder vriendelijk voor het leefmilieu én voor uw gezondheid.

Waarom een verf zoals Verdello® gebruiken?

Uit nieuwe studies blijkt dat de lucht van alle gesloten ruimten waarin wij leven grote hoeveelheden chemische verontreinigende stoffen bevatten.

De bronnen van verontreiniging zijn legio. Toch wijzen deze studies op de risico's en gevaren voor een te grote binnenvervuiling door verven, kleefmiddelen, meubel- en vloerbekledingen.

De resultaten van de jongste studie zijn bepaald alarmerend voor wat betreft gezondheidsrisico's. Ze wijzen op het zeer grote belang om te kiezen voor milieuvriendelijke decoratie- en afwerkingsproducten die zowel de gezondheid als het leefmilieu respecteren en in plaats kunnen komen van conventionele producten die in grote mate verantwoordelijk zijn voor deze vormen van verontreiniging.

Verdello®-verf is onschadelijk voor uw gezondheid . Een onafhankelijk studiebureau heeft bewezen dat deze verf geen enkele uitstoot geeft, noch in de lucht, noch in het water, noch in de bodem. De VOS*-waarde ervan is gelijk aan nul.

Deze verf heeft dus een zeer beperkte impact op de binnenluchtkwaliteit en is totaal niet toxisch voor de mens.

Een interieur schilderen met Verdello® houdt nog meer voordelen in:

- de verf heeft een zeer groot dekkend vermogen
- ze is wasbaar en afwasbaar (getest door een studiebureau, klasse 1 volgens de normen ISO 11998 en EN13300)
- ze zorgt voor een regelmatige droging
- ze laat zich gemakkelijk aanbrengen
- ze is geurloos
- ze is ideaal voor kinderkamers
- ze heeft een diepmat uitzicht, wat het interieur een warme uitstraling geeft

*Wat is VOS-waarde? VOS staat voor Vluchtige Organische Stoffen (VOC in het Engels)
De groep van de vluchtige organische stoffen bevat vele duizenden stoffen (koolwaterstoffen, solventen enz.) met zeer uiteenlopende kenmerken. Ze hebben een rechtstreekse impact op de gezondheid (bepaalde van die stoffen zijn toxisch of kankerverwekkend). Het zijn gassen en dampen die koolstof bevatten, zoals benzinedampen en oplosmiddelen.

Opmerking: opgelet, geen enkele verffabrikant mag zijn producten "bioverf" noemen. De stoffen die worden gebruikt voor het vervaardigen van de verven zijn immers niet afkomstig uit de biologische landbouw.

Een zeer beperkte koolstofafdruk : Verdello® is ook milieuvriendelijk.

Onze laboratoriummedewerkers streven ernaar producten te ontwikkelen met een zo laag mogelijke koolstofafdruk. Daarom gebruiken ze grondstoffen die afkomstig zijn van Europese bronnen, waardoor de transportafstanden tot een minimum worden herleid.

De hele levenscyclus van de verf – van de productie in onze centra tot de levering en het beheer van het productieafval – werd vanuit diezelfde visie bedacht.. Er moeten geen afvalstoffen worden geloosd, omdat alle afvalstoffen die afkomstig zijn van het uitwassen van de kuipen opnieuw in de productiecyclus worden gebruikt.

Aangezien de productie gebaseerd is op hernieuwbare producten, is de koolstofafdruk dus aanmerkelijk beter dan bij producten op basis van petroleum.

Wat is het verschil tussen natuurlijke verf, biologische verf, ecologische verf, biobased verf?

Deze woorden zijn ondertussen gemeengoed geworden. Alle synoniemen ervan, zoals 'groene' verf, verwijzen naar verven die milieu-, gezondheids- en mensvriendelijk zijn wanneer hun geringe impact op het leefmilieu is bewezen, en dit in elk stadium van de levenscyclus van het product.

Die begrippen zijn echter streng wettelijk omkaderd en mogen niet zomaar worden gebruikt. Als een product als natuurlijk wordt omschreven (bv.: "natuurlijke verf"), dan moet het product minstens 95% natuurlijke bestanddelen bevatten.

Waarom is Verdello® slechts beschikbaar in 33 schakeringen?

Veel kleurstoffen die worden gebruikt in klassieke acrylverven bevatten glycol. Voor ons was het essentieel dat alle Verdellokleuren konden worden gemaakt op basis van minerale kleuren, steeds vanuit onze visie van een 100% hernieuwbare en niet-toxische verf.

Daarom zijn niet alle kleuren realiseerbaar, maar de kleurenkaart van Verdello® staat wel borg voor verf die volkomen VOS-vrij is.

Op welke ondergrond kan Verdello® worden aangebracht?

Verdello® is een matte afwerkingsverf voor binnenshuis. De verf kan worden aangebracht op gips, gipsplaten van het type Gyproc, baksteen, plamuur, beton, glasvezel, enz.

Hoe moet Verdello® worden aangebracht?

Verdello® is gebruiksklaar en kan worden aangebracht met een borstel of een rol. We bevelen hiervoor onze Futura®-borstels aan; voor wie met de rol wil werken is er ons gamma Microfaser® | Microstar®.

Verdello® kan ook worden gespoten; dan moet de verdunning worden aangepast aan het soort toestel dat hiervoor wordt gebruikt.

Hoeveel verf is er nodig om 1 m² te schilderen?

Verdello® heeft een theoretisch gemiddeld rendement van +/- 10 m² per liter. Om 1 m² te schilderen is er dus 100 ml Verdello® nodig, uiteraard volgens de ondergrond en de voorbereiding ervan.

Waar koopt u Verdello® ?

Verdello® wordt verkocht in onze winkel in Leudelange en bij erkende verkopers. U vindt de lijst op onze homepage www.verdello.lu

Wie zijn wij?

Robin, kwaliteit in verf

De firma Robin produceert al meer dan 80 jaar verf in het dorp Useldange, in het westen van Luxemburg.

Het verfgamma Robin is bedoeld voor professioneel gebruik en richt zich op vier activiteitensectoren: bouw, industrie, carrosserie en plaatwerk, en maatwerk.

De kleuren van Robin combineren respect voor de natuur en een uitermate hoog kwaliteitsniveau.

Door het streven naar de instandhouding van het leefmilieu wordt er op een consequente manier gezocht naar de ontwikkeling van watergedragen vervsoorten en naar 'high solid' verven. De firma wil het VOS-gehalte (vluchtige organische stoffen) naar beneden halen, ver onder de genormeerde waarden.

Robin, alles om te schilderen

In Useldange en in Leudelange biedt Robin ook een ruim gamma accessoires voor schilders, zowel in de bouw als voor carrosserie en plaatwerk.

In onze winkel van Leudelange is ook een ruime keuze vloer- en muurbekledingen beschikbaar.

We bieden onze klanten ook opleidingen aan, zowel voor decoratieschilders als voor carrossiers.

Adressen:

Productie en maatschappelijke zetel:

Peintures ROBIN S.A. | 31 rue de la Gare | L-8705 Useldange | Tel +352 23 63 23-1 | Fax +352 23 63 23-59

Winkel en showroom:

7 rue jean Fischbach | z.a. am Bann | L-3372 Leudelange | Tel +352 49 31 61-1 | Fax +352 49 31 61-880

De eerste
100% BIOBASED verf